VALD. BIRNS JERNSTØBERI A/S

VALD. BIRNS JERNSTØBERI A/S
Frøjkvej 75-77 
7500 Holstebro
+45 99 10 20 30
mail@birn.dk
www.birn.com

 

Brancher:
Maskinfabrikker
Jern- og stålstøbegods
Metalstøberier
Know-how