Tetra Pak Scanima A/S

Tetra Pak Scanima A/S
Gugvej 152B
9210 Aalborg SØ
+45 96 33 10 00
tps@tetrapak.com
www.tetrapakscanima.com

 

Brancher:
Mejerianlæg
Mejerimaskiner
Fødevareindustrien, maskiner til