Bladt Industries A/S

Bladt Industries A/S
Nørredybet 1
9220 Aalborg Ø
+45 96 35 37 00
office@bladt.dk
www.bladt.dk

Brancher:
Gitterriste
Offshore
Stålkonstruktioner
Tanke og beholdere af metal
Rør